Sprovod


Išla pogrebna povorka po brdu prema groblju, a u pratnji sve sami dedeki od 80-90 godina.
Jedva idu, škripe stare kosti, stenju, prde. Kaj se može kad se mora, umro im pajdaš Štef.
Kad na pola puta padne s lijesa jedan vijenac.
Krene Joža da ga digne. Jedva, sav se zadihal, kad mu vikne Franc:
- "Kaj je Joža, si buketa vlovil?"

AJDY
10.03.2009
4,52


Komentari:

Alija Izmetbeg0vic

12.03.2009 00:51:30
prv0 da p0zelim d0br0 jutr0 p0sten0m REALISTI i da ga upitam za zdravlje REALISTICE ziv0t bas bijade nepravedan prema nj0j: hem m0ra da zivi s t0b0m, hem j0s i radi u ist0j firmi al barem m0ze da se zandara sa tv0jim k0legama d0k ti blejis na 0vim vicevima HAHAHAHAHAHAHA

KBSA-CAKI

12.03.2009 01:05:09
DA SE ZNA STA JE PRAV0SLAVNA CRKVA Evr0pski parlament pr0glasi0 11. juli dan0m sjećanja na gen0cid u Sr=brenici!

KBSA-CAKI

12.03.2009 01:05:45
DA SE ZNA K0 SU PRAV0SLAVCI Evr0pski parlament pr0glasi0 11. juli dan0m sjećanja na gen0cid u Sr=brenici!

KBSA-CAKI

12.03.2009 01:06:18
KRV0L0CI J=BEM LI VAM MĐTER GEN0CIDNU U USTA ZVĐLJAV0-ZGUBAVA K0JA VAS 0DG0JI DA PLJACKATE,UBIJATE,SILUJETE I K*L!ETE )))))))) I T=BI B.LUKA METNEM MĐTERI CUNU K0 RUKA )))))))

KBSA-CAKI

12.03.2009 01:06:53
0TV0REN0 PISM0 K0JE SU 0VI LJ1GAVI UPUTILI PREDSEDNIKU SAD HUSEINU 0BAMI! PREDSEDNICE 0BAMA 0KRENI SE KA NAMA P0GLEDAJ NAS GARAVI MI SM0 D0BRE NARAVI NAS SU SRBE J=BALI I KAD NISU TR=BALI MI SM0 SE K*RAZILI SAMI CUNU TRAZILI M0LIM0 TE 'LEBA TI NEM0J NAS I TI J=BATI JER VI CRNCI STE K*RATI T0 NE M0ZEM0 IZDURATI Unaprijed za'valan srpski nar0d!

CAKIJ0VA MAJKA

12.03.2009 01:22:31
KRV0L0CI 11. JULA SVAK0 ME M0ZE BESPLATN0 J=BAT

Knjaz0v 0tac

12.03.2009 10:31:49
Nama umnim b0lesnicima nije l0se u crkvi. Sam0 st0 se ne lijecim0.

Knjaz0v 0tac

12.03.2009 10:32:27
Mi sm0 0graniceni i retardirani ljudi. hahahaahaha

Knjaz0v 0tac

12.03.2009 10:35:35
Nizerazredna klasa ljudi. Sluge bili sluge 0stali. Nista nemam0 sv0je sam0 imitiram0 druge. hahaahahhahaa

Realista

12.03.2009 10:53:06
Lijep p0zdrav n0rmalnim p0sjetiteljima. Vic 0dlican i super sr0cen. Ev0 i jedan d0maci: Prijavi0 se Muj0 na natjecaj u tv0rnici namjestaja. "Jeste li radili s drvet0m?" "Jasta, b0lan! Radim vec g0dinama." "Sta k0n*retn0?" "Cijepam drva."

Merhunisa

12.03.2009 11:11:44
Fantastican, cestitam, Aydi. Daj j0s tih zag0rskih. Realist0, tak0dje 0dlican. Lijep p0zdrav.

Merhunisa

12.03.2009 11:18:09
Ev0 j0s jedan inspirisan vicem k0ji je da0 Realista. P0kvarila se cijev u kanalizaciji i d0sa0 majst0r sa segrt0m da je p0pravi. Zagnjuri se 0n u 0tv0r za 0dv0d, pun izmeta, pa p0slije p0la minuta pr0viri i kaze segrtu: "D0daj mi kljuc 11." I 0pet se zagnjuri. P0slije p0la minuta p0n0v0 izr0ni i kaze, "D0daj mi sad kljuc 18." I tak0 nek0lik0 puta. Kad je sve zavrsi0, izr0ni i, kak0 se sav 0naj izmet cijedi0 sa njega, kaze str0g0 segrtu: "Vidis, ak0 ne budes uci0, cijel0g ces ziv0ta sam0 kljuceve d0davati."

Realista

12.03.2009 11:36:15
Brav0, Merhunisa!

knjaz sa karpata

12.03.2009 14:57:20
walla d0bri neki vicevi danas p0zdrav

Alija Izmetbeg0vic

12.03.2009 17:30:53
P0kvarila se cijev u kanalizaciji i d0sa0 CAKI sa REALIST0M da je p0pravi. Zagnjuri se 0n u 0tv0r za 0dv0d, pun g0wana, pa p0slije p0la minuta pr0viri i kaze REALISTI: "D0daj mi kljuc 11." I 0pet se zagnjuri. P0slije p0la minuta p0n0v0 izr0ni i kaze, "D0daj mi sad kljuc 18." I tak0 nek0lik0 puta. Kad je sve zavrsi0, izr0ni i, kak0 se sav 0naj izmet cijedi0 sa njega, kaze str0g0 REALISTI: "Vidis, ak0 ne budes uci0, cijel0g ces ziv0ta sam0 kljuceve d0davati."

U-nacelu

12.03.2009 22:38:58
....i ja v0lim kitu k0 caki bananu.

KBSA-CAKI

12.03.2009 22:42:31
DA SE ZNA K0 SU PRAV0SLAVCI Evr0pski parlament pr0glasi0 11. juli dan0m sjećanja na gen0cid u Sr=brenici!

KBSA-CAKI

12.03.2009 22:43:02
DA SE ZNA STA JE PRAV0SLAVNA CRKVA Evr0pski parlament pr0glasi0 11. juli dan0m sjećanja na gen0cid u Sr=brenici!

KBSA-CAKI

12.03.2009 22:44:12
0TV0REN0 PISM0 K0JE SU 0VI LJ1GAVI UPUTILI PREDSEDNIKU SAD HUSEINU 0BAMI! PREDSEDNICE 0BAMA 0KRENI SE KA NAMA P0GLEDAJ NAS GARAVI MI SM0 D0BRE NARAVI NAS SU SRBE J=BALI I KAD NISU TR=BALI MI SM0 SE K*RAZILI SAMI CUNU TRAZILI M0LIM0 TE 'LEBA TI NEM0J NAS I TI J=BATI JER VI CRNCI STE K*RATI T0 NE M0ZEM0 IZDURATI Unaprijed za'valan srpski nar0d!

KBSA-CAKI

12.03.2009 22:44:32
KRV0L0CI J=BEM LI VAM MĐTER GEN0CIDNU U USTA ZVĐLJAV0-ZGUBAVA K0JA VAS 0DG0JI DA PLJACKATE,UBIJATE,SILUJETE I K*L!ETE )))))))) I T=BI B.LUKA METNEM MĐTERI CUNU K0 RUKA )))))))

Poslao/Poslala