Na sudu


Razvode se djed i baka u stotoj godini zivota. Sudac ih cudno promatra pa kaze:
- "Dobro, nema problema, ali sto ste do sada cekali!?"
- "Cekali da nam djeca pomru, da se ne sekiraju."

Al
11.03.2008
4,57


Komentari:

Selma

12.03.2008 00:06:34
aha

Z.*)

12.03.2008 00:11:34
ehe

Selma

12.03.2008 00:18:57
uhu

Medena

12.03.2008 01:20:43
0h0

knjaz NIK0LA

12.03.2008 01:49:30
MLADA+b0CHA(* 2008-03-10 23:07:03 JA SAM SRBIN, MUSLIMAN I RADIKAL Sulejman Spah0, električar iz L0znice, pr0šle nedelje izabran za p0slanika SRS u Skupštini Srbije I d0br0, 0tkud musliman među radikalima? - Ja se deklarišem ka0 Srbin muslimanske 8ver0isp0vesti. M0ji su p0rekl0m iz Sarajeva, deda Mehmed je 8bi0 ministar i p0znati p0litičar. Predv0di0 je tada najjaču muslimansku stranku, a učestv0va0 je 1918. g0dine u stvaranju Jug0slavije. I 0n je zna0 da muslimani najb0lje m0gu da 0pstanu sa brać0m Srbima. Tak0 sam vaspitavan i tak0 se i danas 0sećam. SRS važi za izrazit0 naci0nalističku stranku. Imate li nekih pr0blema zb0g sv0je vere? - Zna0 sam da ćete me t0 pitati. Vidite, kada je d0kt0r V0jislav Šešelj devedesetih g0dina napravi0 Srpski čhetnički p0krhet, ja sam se 0dmah učlani0. Kasnije sam preša0 u SRS i u stranci sam 0d njen0g 0snivanja. 0d p0četka mi je imp0n0vala kritika k0munista. Tada je8 bil0 hrabr0 biti pr0tiv k0munista. Nikada mi nik0 nije pravi0 pr0bleme zb0g t0ga št0 sam među radikalima, ni Srbi, ni muslimani. G0dinama već sarađujem sa brac0m Srbima u stranci. Nap0rn0 sam radi0 i zasluži0 sam da uđem u Skupštinu. Učlani0 sam prek0 120 muslimana u Lh0znici u SRS. U stranci sam zb0g ubeđenja, ne zb0g funkcija. Bi0 sam sekrhetar SČP, d0br0v0ljac na ratištu u Hrvatsk0j, p0tpredsednik sam 0db0ra u Lh0znici. Uvek sam bi0 i 0sta0 uz braću Srbe.

Slavk0(s)

12.03.2008 08:58:18
0dlican vic.

Lenče

12.03.2008 11:27:21
Hahahhaah....svaka cast za vic,ödlican zaista!

SELIM PASA CAKI

12.03.2008 11:30:28
p0zdravljam sam0g sebe sa pjesm0m AL' SAM BLESAV hihihihihi .....

Selma

12.03.2008 11:32:38
- Štö je prdac? - Krik kakija (cakija) za slöbödöm!

knjaz NIK0LA

12.03.2008 13:19:37
pustite Slavka(s)na slöbödu

knjaz NIK0LA

12.03.2008 13:20:26
da ti budem zet Slavkö(s), daj mi sam köju ti öces.

knjaz NIK0LA

12.03.2008 13:21:02
ili mi daj öbe na pröbu pa cu ti jednu vrnut.

Carica Milica

12.03.2008 14:15:39
hahahahha

Selma

12.03.2008 15:21:37
kö höce phrcati? ja sam spremna!!!

Slavk0(s)

12.03.2008 16:09:14
Za "knjaza NIK0LU" (nek0g manijaka k0ji se krije p0d 0vim nik0m): P0ŠT0 SI TI, PRETP0STAVLJAM, D0BAR SAHISTA, ZNAS DA SE KRALJICA NE DAJE ZA K0N*A. * = J

Dunja

12.03.2008 17:34:07
K0N) MA T0 JE K0MPLIMENT! PRIJ- BIH REKLA DA JE T0 NEKA HIENA...................................

CAKI THE FART

12.03.2008 17:38:52
ja bi prc0 al mi se hanuma prca p0 selu

Ante Götövina

12.03.2008 17:39:54
Jööj caki,ti si izgleda neki njönjö,svakö te za=bava!!

Dunja

12.03.2008 17:41:12
NISI TI PRAVI CAKI..........

Ante Götövina

12.03.2008 17:42:04
ISPRAVKA PRÖSLÖG KÖMENTARA: .... svi te za=bavaju !!

Poslao/Poslala