zivotna doba


Kako izgleda muski klimaks?
Kad mozak pocne da se kurci, a kurac da filozofira.

MM
04.10.2007
2,00


Komentari:

Nema rezultata.
Poslao/Poslala