Prepiranje


Prepiru se 2 dječaka:
-Moj tata je jači od tvoga!
-Možda,alije zato moj brat jači od tvoga !
Ali,moja mama je puno bolja od tvoje!
-Znam,to kaže i moj tata.

lili
15.05.2007
2,00


Komentari:

Nema rezultata.
Poslao/Poslala