kapa


Postrojava Mladic svoje elitne jedinice,kad tamo na zacelju primjeti on jedan vojnik nema kape,
Mladic se prodera...kakav si ti vojnik,gdje ti je kapa.
A vojnik ce na to..jebo te kapa,gdje je tebi Slovenija,Hrvatska,Makedonija,a za Kosovo da ne govorimo.....

sale
29.01.2007
2,00


Komentari:

Nema rezultata.
Poslao/Poslala