Konobar


Dolazi mucavac u restoran i sjedne za stol.
- "Kkkoonnnobbaaa,r mmožžže jjednnna cccoca ccollla."
Na to će konobar:
- "Eeeevvo stttižžže."
Nakon njega javi se gost sa susjednog stola.
- "Ej konobar, može jedno pivo!"
- "Točeno ili u boci?"
- "U boci."
- "Evo za minutu."
Na to će mucavac:
- "Kkkonnobbbarr, stooo ti mmmenne zajjebbbavvvaš?"
- "Ne zajjebaaaavam, tebbbe, već njeeegggaa."

Domagoj
26.09.2002
2,98


Komentari:

Jelena

13.12.2003 13:04:23
ha ha, dobar

Poslao/Poslala