Ko to kaze...


-Ko to kaže ko to laže Srbija je mala...

-Marti Ahtisari.

2,00


Komentari:

Nema rezultata.
Poslao/Poslala