Pita Fata muju: "Hoćeš da ti ispečem jaja?"

Na to Mujo odgovara: "Oćeš da ja tebi sisu otkinem??"
- Kujem planove.
WC
- Mjenjam poljski WC za dva češka čučavca.
kad je bell izumio telefon:
imao je 2 neodgovorena poziva od chuck norrisa...