Igraju dva eksera košarku i dođe čekić i zakuca!
Sjede dva komarca na banderi i umacu keks u struju