Idu dva meltara ulicom, na jednog padne cigla a drugi ode po meltu!
- Ja sam centar svijeta jer nikad nisam bio negdje gdje nisam bio ja.