Zaustavi policajac Štefa u autu koji je krivudao po cesti.
- "Dobra večer, gospodine. Kontrola prometa, molim vas vašu prometnu i vozačku."
- "Izvolite gospon."
- "Jeste li konzumirali alkohol večeras?"
- "Nisam."
- "Možemo li to provjeriti?"
- "More, kak nebi moglo", veli Štef.
Štef puhne u melodiku, policajac pogleda na displej kad ono piše 2,30. Lagano se nasmiješi i samo pokaže Štefu, kad će ovaj:
- "Isuuuuseek, kaj je već pol tri?!"
Stigne Bushu šifrirana poruka ravno od O.b.Ladena.
Skupi on sve špijune i kriptografe i pokaže im poruku:

370H55V 0773H

Svi počnu tražiti rješenja, ali bezuspješno. U taj čas uđe u sobu Collin Powell te mu Bush pokaže poruku i upita da li bi on znao što to znači.

CP odgovori:"Gospodine predsjedniče, oprostite, ali čini mi se da poruku čitate naopako."
Zašto je Mojsije vodio Židove kroz pustinju?


BILO MU JE NEUGODNO KROZ GRAD!!!