Zaustavi policajac pijanog vozača i veli mu:
- "Gospodine, prešli ste na crveno."
Odgovori mu pijanac:
- "Je pa morao sam, ponestalo mi je bijelog."
- Koji je najbolji poklon za mrtve bebe?

- Mrtvi mačići.