- "Marš u kurac!"

- "Ma idem ja u kurac, ali bolje to nego da kurac ide u mene."
- Zasto su u Srbiji putokazi napisani na ćirilici?

- Zato da Srbi ne budu jedini koji ih ne znaju procitati.