- Političari, vodite ljubav, a ne rat. Jebite se.
- Dragi moj hodža, ne bi se ti zvao IMAM da nemaš.