- Žak je jednom prilikom izjavio:
- "Ne, hvala, sit sam."
Bilo je to 01.04.1876, taj dan u svijetu je danas poznat kao prvi april.