- Koja je razlika između dva i tri Jevreja?
- Jedan Jevrej.
- Povoljno crtam šare na patikama.