Kako se crnogorski fudbaleri zagrijavaju prije utakmice?
-Otrče dva kruga oko države.
- Koja je razlika izmedu pištaljke i policajca?
- Pištaljka ima kliker.