Mali Ivica upozorava majku:
- "Ako mi ti ne daš novac da kupim sladoled, čim uđemo u autobus počeću da te zovem bakom."