Poznato je, da Eskimi imaju u svojem jeziko približno 100 rječi i izraza za snijeg. Snijeg naime ima velik utjecaj na njihov život.
Zanimljivo je, ali manje poznato po svijetu, da u Srbsko -i- Hrvatskim jezicima postoje barem 100 riječi za sex.
....jebavanje, tucanje, ševa, guzenje, taslačenje, prcanje,nabijanje,....
Neko veče sam se osećao skroz depresivno. Pozvao sam jednu od telefonskih linija za pomoć. Zbog zauzetnosti operatera sam dobio jednog operatera u Pakistanu. Reako sam mu da razmišljam o samoubistvu. Operater je bio totalno veseo i pitao me, da li znam voziti kamion.