U baru za sankom pricaju dva jarana. Kaže jedan:
- "Eh koji je to život tada bio, žene su sve trčale zamnom ko lude."
- "I kad je to prestalo?"
- "Kad sam prestao torbice da kradem."