Kako Crnogorac komparira pridjev lijep?
-Lijep,ljepši,a viđu mene.
u parku joga bemti boga
ajdmo u borice da snimamo pornice
- Chuck Norris je saznao ono što Ekrem Jevrić ne zna i da zna!