- U čemu je razlika izmedju pravljenja dece i pravljenja vlade?

- Kad se prave deca seks ne traje 3 meseca!
- Koja su tri razloga što su DS i DSS na kraju morali da kažu "da"?

- Seks bez kontracepcije, prošla 3 meseca, a Solana zabranio abortus.