Dođe Englez u kafanu i kaže:
- "Molim dec kole i dec it!"
Bolje da ti je glava kao švicarski sat nego kao švicarski sir!