- Gde ce Srbi na more ove godine, posle nezavisnosti Crne Gore?

- Ma ne treba njima more, sad imaju i svoje...
DUNAV JE POPLAVIO!