- U Automobilu se voze tri šiptara. Ko vozi?

- Policija.
Ivica u školi piše sastavak na temu anana.Piše:Kad je tata došao kući mamu je istukao a na nas se (ananas)popišao.