- Kako metnuti žirafu u frižider u tri poteza?
- Otvoriš frižider, metneš žirafu i zatvoriš frižider.
- A kako metnuti medvjeda u frižider?
- Otvoriš frižider, izvadiš žirafu, metneš medvjeda i zatvoriš frižider.