Stvarna situacija na jednome predsatu:
- "E, moj Bakoć, ti nikad ne dolaziš na vrjeme; a kad dođeš, i onda kasniš..."