Mali Benja (2.5 godina) sedi na trosedu, go, pred kupanje i čupka se medju nogama ... natrapa na nešto i počne i to da čupka ... zatim oduševljeno počne da uzvikuje "to raste ... to je veliko ... toje veliko! Baka pogleda šta Benja radi i znalački oceni "Jah, inšala, trebaće tu još petnaestak godina da to bude zanimljivo i veliko" ... Na to će deda, koji se takodje zainteresovao " Ej Džidijo dedin, baka je, biva, več posenilila ... "Pa šta hoćeš da kažem ?...(tužno će baka)..."luče moje upravo je kao kod dede!...
Leži Mujo na zidu kod Parkuše i posmatra korzo. Prolaze majski raskomoćene male mace, a on se podgrejao. Ugleda Fatu pa će:
- "Fato vid' bona ovo."
Fata pogleda u ono pa će, biva, ne zainteresovano:
- "Šta to bolan?"
- "Visočka piramida", oduševljeno će Mujo.
- "Kuku", na to će Fata: "biva i ona će splasnuti kao to ?"
Stis'o se Mujo k'o zgužvana tranvajska karta. Suze mu u očima. Naidje, kraj nega Suljo, pa kako ga nikad pre nije video u takvom stanju, iznenadi se:
- "Mujo bolan šta ti bi, samo što ne plačeš"
- "Plačem ... plačem i plaćam svoju ludu glavu", na to će Mujo.
- "Šta ti je bolan", jaranski će Sulju: "otkad to ti imaš nešto protiv svoje vlastite glave."
Mujo ga pogleda pa procedi...:
- "Imam, imam ... sećaš li se kako smo bazali po Bent Baši, pa kako sam ja gled'o Fatu... pa kako sam uzdiso za njenim sisma i kako sam uvek govorio ... eh, da mi ih hoće, kad tad, donet' Fata na tacni, da ih se nauživam"...
- "Jah, pa oženio si se s njome", reče Suljo, "šta hoćeš još?"
- "Da", sad pravo zarida Mujo, "ali juče mi ih je, posle operacije, stvarno donela kući na tacni ... da ih se nauživam zadnji put... kako mi reče!"
Mali Benja(2.5 godine)sedi na trosedu i čupka se medju nogama...napipa nešto i počne i to da čupka...zatim oduševljeno počne da viče..."To raste...to je veliko...to je veliko". Baka pogleda šta Benja radi i znalački oceni..."Jah, Inšala, trebaće tu još petnaestak godina da to bude zanimljivo i veliko" Na to će deda, koji se takodje zainteresovao..."Ej Džidijo dedin...baka je, biva,već posenilila". Na to će baka tužno..."pa šta hoćeš da kažem...luče moje, to je upravo kao kod dede"!
Bravo bre majstore!-odlično otpevano...
Ustaste prezreni na svetu,vi sužnji koje mori glad...Proleteri novih zemalja ujediniste se...pa "Čuvajte Bratstvo i Jedinstvo ko zenicu oka svog...bar sad!...Biva,jope smo prnuli u šišu!?-svi koliko nas god beše u Evropi ...Sad nas je više ... PROLETERA !!!!!!!!!!!!!!!!!
Mujica: "Moj dedo priča da je on preživeo...koristeči njega umesto štapa za pecanje "...
Djokica:... "A moj dedo priča da je visio o koncu
1945., al* se izvukao za slamku sa svih svojih 100 kila "...
Moše:..."A moj deda priča da se iz njihovog kampa
moglo izaći samo u vidu crnog dima kroz visoki dimljak ... a da je on ipak izašao na kapiju ...
Upitah pre četrdeset godina svog profesora fizičke hemije i mentora Tibora Š.:Profesore vi imate nerazdvojnog drugara Tibora Š. na medicini i zajedno ili svaki za svoj groš, povaljujete svaku koja vam naleti i mladu i staru... u čemu je štos ? ... Slušaj mladec:"Staviti mu na glavu škrlak ili nju nije baš isto"...biva šešir..." u svakom slučaju, još kao mladi ptofesori zaključili smu prvi deo naših istraživanja,saznanjem, da mu je u je u bilo kojoj bolje nego u šaki...(Škerlakovo pravilo desne ruke)...ostalo je čista primena naših istrađivačkih rezultata"...Shvatio sam PRAVA NAUKA JE ŽIVOTNA I NEMA KRAJA; PRENOSI SE S GENERACIJE NA GENERACIJU,AKO JE PROFESOR PRAVI...
..."Kolo srići naokoli,vrteći se ne pristaje.
Ko bi gori,sad je doli.
Ko bi doli, gori ustaje"...
...Posle gubitka Dedinja,Crnogorci se taktički prebacuju na Cetinje (taktičku podršku im pruža Evropa)...Istina i ovaj put Evropa nezna šta radi
...Kako svi putevi vode za Rim, a oni su u bliskom srodstvu sa Umbertom,nije nemoguće da se, sad, tamo pojave u značajnom broju...a možda i u Briselu,Hagu,Parizu,Štokholmo,Kopenhagenu, Berlinu,...,nikad se nezna...takvo je "kolo srići"...a oni su mnogobrojni...samo, izvan Crne Gore ...