Nova kategorija u gramatici:
- Ekremova proširena rečenica, npr. odes u kafanu i kažeš: - "Daj mi kafu, a i samo kafu."
- Sreli se David Guetta i Chuck Norris, kaze mu Chuck Norris "Kako to misliš The World is Mine"?
- Ukinuše nam vize! Sad možemo preko Njemačke u Irak i Afganistan.