- Kada vam filozof odgovori na postavljeno pitanje, više ni sami ne razumijete šta ste ga pitali.
- Zašto je stara Austro-Ugarska bila prava država?
- Zato što su sahranili i Franju i Josipa o istom trošku!