Jebo te led,liži kitu ko sladoled!
- Kako se zove crnac ispod deke?
- Black and decker!!!
Kako su umrla dva Bodula za šankom?
Čekali su jedan drugog ko će prvi platit piće!!!