Nova vijest... Arheolozi i lingvisti drevnih jezika su tek danas shvatili zasto prevod najstarijih hijeroglifa u Egiptu glasi:
- "Tako ti je mala moja kad ljubi BOSANAC..."
Za vrijeme rata,povice Hase na frontu:
Sta pucas budalo? Ho's ubiti kooga?