Rodio se mali robot. Obitelj robora gleda kome je sličan.
Kad će mama:
- "Isti je tata, imaju isti mali šerafić."
Kako se zove dijete od Pape?
- Bejbi papa!

Od kardinala?
- Kardinalna greška!

A od župnika?
- Javna tajna!