- Što radi ronilac na vrhu drveta?

- Pokupio ga kanader.
Šta Kinezi kažu kad nema ništa u frižideru.
-Nema ni Kučeta ni mačeta.