Da govna svjetle,šta bi bio Beograd?
Las Vegas!
Mali Ivica je stalno dudlao palac,i njegova majka u namjeri da ga odvrati od toga kaže mu da ako bude dudlao palac da će imati jako velik trbuh kad naraste.On ju posluša i prestane.Šeta Ivica sutradan i vidi trudnicu te joj reče:I vi ste ga puno dudlali,zar ne?
- Zašto Etiopljanin u lov nosi dva koplja?

- Jednim da lovi a iza drugog da se sakrije.
Zašto je pile prešlo cestu?

Učiteljica: Da bi prešlo na drugu stranu.

Platon: Zbog općeg dobra.

Aristotel: U prirodi je pilića da prelaze cestu.

Ronald Regan: Zaboravio sam.

Kapetan James T. Kirk (USS ENTERPRISE): Da hrabro ode tamo gdje nijedno pile nikad nije.

Martin Luther King: Vidim svijet gdje će svi pilići moći slobodno prelaziti cestu, bez potrebe da bilo kome objasne svoje motive.

Richard Nixon: Pile nije prešlo cestu. Ponavljam: pile NIJE prešlo cestu.

Agent Mulder(X FILES): Zaboga, vidjeli ste svojim očima da je pile prešlo cestu. Koliko još pilića morate vidjeti da prelaze cestu da bi u to povjerovali?!

Bill Gates: Microsoft samo što nije izbacio na tržište novi software Pile 2000 koji ne samo da prelazi cestu nego i nosi jaja!

Charles Darwin: Poslije dugog vremenskog razdoblja prirodna selekcija je morala djelovati na piliće tako da su oni sada i genetski prilagođeni za prelaženje ceste.

Albert Einstein: Da li je pile prešlo cestu ili se cesta pomaknula pod piletovim nogama, ovisi o sustavu iz kojeg promatramo taj događaj.

Ernest Hemingway: Da bi umrlo. Na kiši.

Sigmund Freud: Činjenica da se uopće pitate zašto je pile prešlo cestu otkriva vašu unutarnju nesigurnost.