- "Perice šta si danas naučio u školi?"
- "Da pišem."
- "I šta si to pisao?"
- "Ne znam, nismo učili da čitamo."
Ucitelj:
- "Imenuj jednu važnu stvar koju nismo imali pre 10 godina."
Perica:
- "Ja!"
- "Profesore, da li smrt nastupa kada mozak prestane da radi?"
Profesor:
- "Ti si jos uvek živ, zar ne?"