Došao Cigo u Dalmaciju prodavati svinje. Prilaze ljudi kamionu sa svinjama, pitaju pošto je koja. Jedan muškarac se nikako ne može složiti sa svojom ženom koje će svinje kupiti. On kaže:
- "Ja bi ova dva prasca", a ona bi neka druga dva prasca. On bi jedno a ona drugo. Odužilo se to, a Cigi dojadilo. Pogleda Cigo milostivo muškarca pa mu reče:
- "Menjaj to pod hitno!"