- Brak je ono što dođe poslije života, a prije smrti.
- "Nije sve crno", reče dželat.
- "Samo su ti oči zavezane."