patroliraju dva policajca po gradu tako se vrte u krug.kaze jedan od njih kolega cini mi se da smo ovde bili
- Šta cigančić radi u školi?
- Grije se na državni račun!