Sretnu se som i šaran na dnu Dunava i som kaže:
- "E moj šarane..."
Šetao se pingvin i odjednom naleti na dva radijatora i kaže:
- "Auuuuu..."