Pripremio Isus poslijednju večru.Petar pozove kurve, Matej nabavi cugu, Josip marihuanu, a Juda pozove policiju.
Koja je formula bijega Židova iz njemačkog logora?
Duljina dimnjaka + brzina vjetra.
- Kako je poginuo zeko u pustinji?

- Nije znao plivat.