Pita učiteljica Pericu:
- "Perice, koliko znaš o Platonu?"
- "Isto koliko i Platon o meni!", odgovori Perica.
Pita učiteljica učenike da joj kažu životinju koja im prva padne na pamet, ali sa početnim slovom koje ona odredi:
-"Ko će mi reći životinju na P?"
Naravno Perica se odmah javlja "mogu ja, mogu ja!" Na to će učiteljica:
-"Ne možeš Perice, ti uvijek nešto prosto kažeš!"
Javi se Marica i kaže "patka!"
-"Bravo Marice, evo 5! Ko će mi reći životinju na K?"
Perica se sav uznervozio "mogu ja, molim vas, mogu ja!!"
-"Ne možeš Perice, znam tačno šta ćeš reći!"
Sad se javi Ivica i kaže "konj!"
-"Bravo Ivice, evo 5! Ko će sad na Z?"
Perica već na rubu živaca "ja ja ja jaaaa!!!!"
Stane učiteljica razmišljati šta bi Perica mogao prosto na Z reći, ne smisli ništa i reče:
-"Ajde, možeš sad Perice"
-"Zeko!"
-"Bravo perice, evo..."
-"Al s OVOLIKOM kurč'nom!"