Hodaju dva mrava kad ce jedan mrav drugom:
- "Ajjj sto me mozak boli !"
1 cigan:kada je prvi maj
2 cigan:neznam tamo negdje oko šestog