Oženjen muškarac duže živi od neoženjenog, ali oženjen muškarac više želi umrijeti!!!
Žena ima posljednju riječ u bilo kojoj svađi!

Sve što muškarac kaže nakon toga, predstavlja početak nove svađe!
Tange na raznim jezicima:
SLOVENSKI: vrpca preko smrdca
ČEŠKI: špangeka po prdenka
MAKEDONSKI: konopče na šupče
CRNOGORSKI: sirota u oca ni za gaće novca