...svako tijelo uronjeno u tekucinu bori se da se ne udavi...
Pitaju kurbana gdje ce za Bajram. Ono odgovori:
- "Svugdje pomalo!"