Gradili cigo i doktor kuću. Prilikom gradnje koristili su iste radnike, iste arhitekte, a praktički su imali i isti projekt te su na kraju imali identične kuće i povrh svega su još bili i susjedi. Nakon nekog vremena kada su kuće već bile izgrađene susreli se cigo i doktor na cesti te su započeli razgovor...
Nakon nekog vremena upita doktor cigu o tome koliko bi njihove kuće vrijedile na tržištu. Cigo razmisli pa reče da bi doktorova kuća vrijedila 100 000 eura, a njegova 200 000 eura.
Doktor sav u čudu pita zašto je naveo takvu razliku u cijeni kada su to praktički jednake kuće. A cigo na to kaže da je razlog vrlo jednostavan, a taj je: tvoja kuća ima za susjeda cigana, a moja doktora.
- Što znači Nero Burning Rom?

- Crni sprženi Cigan.