- Koja je razlika izmedju policajca i magareta?

- Nikakva.
Što radi dijete narkomana u kutu sobe?

- Igla se...