Idu dva tigra i sretnu lava.
Kaze jedan drugom: "Vidi ovog vehabije"
- Ako si umoran od grijeha pokaj se Bogu, a ako nisi dođi u Vareš.