- Sta kompjuteras ne radi kad je na dijeti ?

- Ne ide na google.com.
ne bih ja nas rizikovao, znas, mi smo kao funkcija jedne promjenjive i ta promjenjiva je vrijeme, i ta funkcija je jednaka diferencijalnoj funkciji dvije realne promjenjive, a te dvije promjenjive smo ti i ja. I ti si tipa bool, a ja sam funkcija jedne promjenjive tj. tebi, i ako si ti false onda sam i ja, i cijele ove funkcije...