Odredi SFOR na Kosovu jednog Srbina i jednog Albanca da se, za primjer ostalima, pobratime. U tu svrhu treba da zakolju i ispeku janje. Međutim svaki od njih se je vajkao da nema srca zaklati tako nedužnu životinjicu.
Nakon dugog i mučnog natezanja, popustio je Srbin:
- "Ajde bre, kad već moram, ću da ga krknem, samo daj
mu tu svoju belu kapicu na glavu da mi bude lakše!"
Kriterij za zapošljavanje
Ako vam pri procesu odabira potencijalnih kandidata za zaposlenje nije jasno u koji odjel tj. funkciju biste ih mogli iskoristiti,
evo postupka i kriterija.

1. Stavite 400 cigli u praznu sobu.

2. Uvedite sve kandidate u tu sobu i zatvorite vrata za njima.

3. Kandidate ostavite u sobi cca 6 h i nakon toga se vratite u sobu i analizirajte situaciju prema sljedećim kriterijima:

§ Ako su prebrojali sve cigle - KNJIGOVODSTVO

§ Ako su prebrojali sve cigle VIŠE puta - REVIZIJA

§ Ako su cigle razbacane bez vidljivog sistema po cijeloj sobi - RAZVOJ i ISTRAZIVANJE

§ Ako su cigle sistematski podijeljene po cijeloj sobi - PLANIRANJE

§ Ako se gađaju međusobno ciglama - VODITELJI PROIZVODNJE

§ Ako svi spavaju - ZAŠTITA NA RADU / PORTIR

§ Ako su sve cigle usitnili u sitne dijelove - IT SEKTOR

§ Ako samo sjede bez veze okolo cigli i razgovaraju - PERSONAL

§ Ako su već svi otišli doma - MARKETING

§ Ako besciljno gledaju kroz prozor i doimaju se odsutnim - STRATEŠKO PLANIRANJE

§ Ako su razdraženi i energično diskutiraju međusobno, ali nisu pomaknuli niti jednu ciglu - UPRAVA / TOP MANAGEMENT

§ Ako su sazidali profesionalnu peku s dimnjakom, spremili dobar gablec i svi su već pijani - TEHNIČKA SLUŽBA

§ Ako su sve cigle nestale - VLADA RH